15-02-2013 10:41

Zmalało zatrudnienie więźniów. Receptą ma być zmiana przepisów

Drastycznie zmalało zatrudnienie osadzonych. Jednym ze sposobów na zmianę tej tendencji ma być nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych. Z roku na rok maleje liczba osadzonych w więzieniach i aresztach, którzy mają odpłatną pracę. Powodem, z jednej strony, jest spowolnienie gospodarcze i ogólny wzrost bezrobocia, a z drugiej – nowelizacja przepisów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.W wyroku z 10 września 2009 r. (sygn. C-573/07) trybunał uznał, że więźniowie nie mogą zarabiać mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie. O ile na koniec 2008 r. pracowało w przywięziennych zakładach pracy prawie 3,4 tys. osadzonych, o tyle 31 grudnia 2012 r. już tylko ok. 1,6 tys.ytuacja byłaby lepsza, gdyby przywięzienne zakłady pracy zdobywały więcej zleceń. Na rynku komercyjnym radzą sobie jednak nie najlepiej, a od 2004 r. także o zamówienia publiczne muszą rywalizować w przetargach na równi z prywatnymi firmami. Senat chciałby to zmienić.Przygotowany przez niego projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) pozwalałby Ministerstwu Sprawiedliwości i podległym mu jednostkom zlecać zamówienia przywięziennym zakładom z pominięciem przepisów tej ustawy, o ile ich wartość byłaby niższa od progów unijnych. W praktyce resort mógłby zlecić bez przetargu np. wyprodukowanie mebli, których wartość nie przekraczałaby ok. 522 tys. zł.
Źródło: Gazeta Prawna