Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Cookies.
Akceptuję
Rejestracja
Rejestracja
Zarejestruj się w naszym systemie i zdobądź pracę.

Rejestracja

Zainteresowany pracą? Zarejestruj się!

I. Dane osobowe i kontaktowe

*

II. Umiejętności i doświadczenie zawodowe

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez OTTO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu dla celów związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom i ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i zawartych w nich informacji.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, Ponadto zostałem/am poinformowany/a o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

* Przepisz poniższą liczbę używając cyfr:
Jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dwa


IV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Spółka OTTO Polska Sp. z o. o., jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), poniżej wskazuje następujące informacje:

  • pełna nazwa Spółki: OTTO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • siedziba Spółki: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,
  • cel zbierania danych: dane osobowe zbierane są do celów związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy za pośrednictwem OTTO Polska Sp. z o. o. Dane mogą być ewentualnie przekazywane potencjalnym pracodawcom w celach związanych z rekrutacją,
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych przez osobę, której one dotyczą, jest dobrowolne.